Av Serbest..

BARTIN / 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve “Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Numaralı Tebliğ” kapsamında İlimiz sınırlarında bulunan içsularda 15 Mart 2015 tarihinde başlayan ve Sazan balıkları için uygulanan av yasağı 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren kalkmıştır.

01 Temmuz 2015 Çarşamba, 09:59
Av Serbest..

BARTIN / 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve “Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Numaralı Tebliğ” kapsamında İlimiz sınırlarında bulunan içsularda 15 Mart 2015 tarihinde başlayan ve Sazan balıkları için uygulanan av yasağı 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren kalkmıştır. 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin amatör avcılık ile ilgili hükümlerine göre, İçsularda yapılan amatör avcılıkta;

1. Bartın merkezde yer alan Çobanoğlu Göleti ile Ulus ilçe sınırlarında bulunan Derbentdere’de (Yemişen Çayı) dönem (yıl) boyunca avcılık yapılması yasaktır.

2. Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

3. Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

4. Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

5. Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uyulması içsu su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre yasal işlem uygulanacağından amatör avcılık faaliyetinde bulunacak olanların olumsuzluk yaşamamaları için belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

You must be logged in to post a comment Login