Başbakan Bartın’a geliyor

27 Nisan 2015 Pazartesi, 11:55
Başbakan Bartın’a geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu 1 Mayıs’ta Bartın’da
BARTIN’da 1 mayısta  miting düzenleyecek..

You must be logged in to post a comment Login