Hakem yetiştirme kursu başlıyor

29 Eylül 2015 Salı, 09:30
basketbol hakem

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

 

BASKETBOL ADAY HAKEM YETİŞTİRME KURSU BAŞLIYOR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün teklifi ile Basketbol Federasyonu Başkanlığınca 18-21 Ekim 2015 tarihleri arasında İlimizde açılacak olan “Basketbol Aday Hakem Yetiştirme Kursu ”   İl Müdürlüğümüz Gençlik Merkezi Müdürlüğünde düzenlenecektir.

 

 

Kursa Katılım Şartları:

 

Aday hakem olabilme şartları;

10.1.3. MHK tarafından yapılacak Aday Hakem sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır; a) T. C. vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) 17 yaşından küçük, 30 yaşından büyükolmamak, d) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak, e) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak, f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından altı ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak.

Masa Görevlisi Olabilme Şartları İHK tarafından yapılacak Masa Görevlisi sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır; a) T. C. Vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul öğrencisi veya mezunu olmak, c) 17 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak, d) Sağlık durumunun Masa Görevlisi olarak görev yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak, e) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından üç aydan daha fazla ceza verilmemiş olmak. g) Yapılacak Masa Görevlisi sınavında başarılı olmak.

 

Kursa Katılım İçin Gerekli Belgeler:

 

1 – Kursa Katılım Dilekçesi

2 – Diploma Sureti

3 – Nüfus Cüzdan Sureti

4-  Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemek.

5 – Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ceza kurullarından 6 ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası olmadığına dair belge.

6-  Sabıka Kaydı(Adli Sicil Kaydı- Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak)

7 – Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bartın Merkez Şubesi Hesabına    ( 30023372-5001) 20.00 TL.(Yirmi Türk Lirası) Katılım payı yatırılacaktır.

You must be logged in to post a comment Login