Kozcağız Adının Kaynağı

13 Eylül 2015 Pazar, 22:34
kozcağız
Koz (ceviz) ile ilgili adlar
Türklerin elma ve armut gibi üretimine önem verdiklerini gördüğümüz bir diğer meyve ise cevizdir. 11. yüzyılda bu meyvenin ne kadar yaygın olduğunu, Kasgarlı Mahmud’un ifadelerinden çıkarabilmekteyiz. O zamanlarda ceviz “yagak” olarak bilinmekte ve bu meyvenin yetistiği yere ise “yagaklık” adı verilmekteydi. Ceviz, sadece meyvesinden dolayı değil, ağacının türlü sekillerde değerlendirilmesinden dolayı da kıymetli idi. “Dilenciye bin ceviz borcumdur, buna ilaveten dayanması için bir de dayak veririm.” seklinde ifade edilebilecek bu atasözünü Kasgarlı Mahmud eserine almıs ve cevizin Türk sosyal hayatındaki yerini göstermistir. 13-15. yüzyıllar Kastamonu ve çevresinde  ceviz ile ilgili yer adlarına hiç rastlanmaz. Bugün Araç’a bağlı Cevizlik ve Durağan’a bağlı Cevizlibağ köylerinin adları sonradan verilmistir. Eski Türkçede cevizin yerine kullanılan “koz” ile ilgili Kastamonu ve çivarında pek çok yer adı bulunmaktadır. Esasen ceviz, Arapçadan Farsçaya ve oradan da Türkçeye geçmistir. Dolayısıyla bu dillerle pek ilgisi olmayan Türk boyları Kastamonu çevresinde
kurdukları köylere ad verirken kendi literatürlerinde olan kelimeleri kullanmıslardır. Bu sebeple cevizle ilgili yer
adlarında daha çok “koz” kelimesi karsımıza çıkar. Bu da bize yöredeki yerlesmelerin ne kadar eski olduğunu
göstermekte ve bu havaliye yerlesen Türk boylarının eski kültür numunelerini basarı ile nasıl muhafaza ettiklerini izah etmektedir. Kastamonu evkaf kayıtlarında ceviz kelimesinden ziyade, ya “koz ağacı” veya Farsça ceviz manasına “girdgân” kelimesi kullanılmıstır.
Koz ile ilgili yer adalar:
Kozlu-köy köyü (Küre):
Bugün Kozköy bu adı yasatmaktadır.
Kozlu-sekü köyü (Sinop)
Ayancık’a bağlı Koz-sekü köyü
Çatalzeytin’e bağlı Kozsökü köyü
Ayancık’a bağlı Kozcuğaz köyü
Kozcuğaz köyü (Kastamonu): 1487’de mevcuttu.
Kozcuğaz köyü (Sinop):
Kozcuğaz Köyü (Daday):
KOZCAĞIZ (BARTIN)

You must be logged in to post a comment Login